Myslete na zdraví a noste ochranné pracovní prostředky

Denně děláte to nejlepší pro své tělo. Cvičíte, zdravě se stravujete, hlídáte si příjem alkoholu a jiných škodlivých látek. Pak přijdete do práce a odmítáte nosit helmu nebo rukavice. Není to trochu škoda? Když už se o sebe tak hezky staráte i mimo zaměstnání, měli byste to dělat také v práci.

Za ochranné pracovní prostředky (OOPP) se považují například svářečské brýle, obličejový štít, pracovní rukavice, respirátor a podobné součásti výstroje. Pokud zaměstnance v práci čekají nějaká rizika, která nelze odstranit, je zaměstnavatel povinen mu OOPP poskytnout. A zaměstnanec je zase povinen je používat.

Co všechno musí zaměstnanec?

Zaměstnanec je povinen se seznámit s návodem na používání a údržbu daných pomůcek, které obdržel. Musí s nimi nakládat opatrně a používat je jen k účelu, k němuž jsou určeny. Při práci je pak musí používat, ačkoliv to mnozí ignorují. Také je zodpovědný za drobnou údržbu (například očištění). Jednou ročně by měl ochranný pracovní prostředek zkontrolovat odborník. Protokoly o revizi OOPP jsou dokonce součástí dokumentace BOZP.

Data jsou bohužel šokující

Přestože ochranné pomůcky kolikrát chrání nejen zdraví, ale i život, když se podíváme na průzkumy, čísla nejsou vůbec příjemná.

  • U pracovníků, kteří utrpěli zranění hlavy, mělo ochrannou přilbu jen 16 % z nich.
  • U těch se zraněním nohy, mělo ochrannou obuv jen 23 %.

A tak by se dalo ještě pěknou chvíli pokračovat. Většina z těchto pracovníků se pochopitelně zranila v jinak naprosto standardních situacích, které už zažili stokrát. Neudělejte stejnou chybu jako oni a ochranné pracovní prostředky, které dostanete od zaměstnavatele, opravdu používejte. Týká se to samozřejmě i oděvů. Pokud v práci dostanete montérky či bundu, jistě mají své opodstatnění, tak nechoďte ve svém oblíbeném tričku jen proto, že lépe vypadá.