Jak nás ovlivňuje svalový metabolismus?

Svalový metabolismus hraje klíčovou roli v životě každého z nás. Jedná se vlastně o přeměnu látek, která probíhá v lidském těle neustále. Při této přeměně a uvolňování energie se část spotřebuje na fyzickou činnost a část na teplo.

Proč jsou někteří z nás stále štíhlí, i když snědí cokoliv?

Tuto otázku si klade mnoho z nás. Je to dáno tím, že každý lidský jedinec má jiný metabolismus, který je nám dán nejčastěji z genetického hlediska. Tato přeměna látek má několik dějů, které jsou důležité pro činnost organismu

Základem je vlastně výstavbový proces, čemuž se také říká „anabolické procesy“. Jedná se o látky, které vstřebáváme a následně se tyto látky syntetizují (slučují) na látky, jež jsou pro naše tělo důležité. Například na látky důležité pro růst a obnovování buněk v těle. Také jsou to látky, ze kterých se vytváří krevní barvivo, hormony, enzymy a podobně.

Druhý proces je rozkladový nebo-li katabolický, což je vlastně opačná činnost, jež tyto složitější látky rozděluje na jednodušší. Tato aktivita nám umožňuje veškeré životní děje a u všech těchto procesu probíhá spotřeba energie.

Třetí proces je na rozmezí prvního a druhého, u čehož by mohlo být příkladem nabírání svalové hmoty, kdy se organismus nachází ve stavu výstavbového procesu, ale zároveň potřebujeme využít energii, aby mohly svaly růst.

Závěrem tedy můžeme říct, že se člověk sice narodí s určitým metabolismem, ale svou vlastní činností ho jsme schopni výrazně ovlivnit a nasměrovat jej tak, aby fungoval na nějaký čas podle našich představ.